Specialiserad undersköterska i demensvård

200 YH-poäng
Utbildningen ger en fördjupad kunskap och yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga.
Syftet med utbildningen är att kursdeltagarna efter genomförd utbildning skall ha fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående.

Studieform
Utbildningen bedrivs per distans, deltid 50% under 4 terminer (2 år) , med obligatoriska träffar ca 2-3 ggr per termin. Vid samlingstillfällena bedrivs föreläsningar, case, samt studiebesök. Däremellan sker studier och kommunikation via lär-plattformen It´s learning.

Start
Ny klass startar  sept 2018 med samling i Kramfors.
Beställ mera info här!

Ansökning
Ansökningswebben öppnar den 15 febr. Sista ansökningsdag 15 maj
Använd webansökan under flik "ANSÖKAN"
Observera att din ansökan måste var komplett för att behandlas.
-betyg från Vård- och omsorgsprogram
eller:
intyg/betyg för att åberopa reell kompetens