Planerade utbildningar

Våra planerade utbildningar med start hösten 2018 är:

-Butiksledare 150 Yhp

-Psykiatrispecialiserad undersköterska/vårdare/stödpedagog 200 Yhp

-Arbetsledare 415 Yhp

Besked om starter och ansökan kan ges i början av februari 2018