Mätningstekniker

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskolan samt
Lägst betyg Godkänt från det gamla systemet i kurserna
Sv A, Ma B, Eng A

Lägst betyg E från det nya systemet i kurserna
Sv 1 eller svenska 1 som 2:a språk, Eng 5
Ma 2a eller 2b,eller 2c
eller motsvarande kunskaper

Sökande med reell kompetens som bedöms ha förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen och klara av den tänkta yrkesrollen har möjlighet att åberopa validering för att räknas som behörig sökande.