Specialiserad undersköterska i demensvård

Förkunskaper

Avslutat vård- och omsorgsprogram från gymnasiet eller vuxenutbildning, eller motsvarande kunskaper. Krav på lägsta betyg från det gamla betygssystemet : G från det nya betygssystemet : E Utbildningens karaktär av specialisering kräver minst 1-års yrkeserfarenhet, motsvarande heltidsarbete, inom vård- och omsorgsyrket. Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete. Reell kompetens prövas under antagningsförfarandet.