Specialiserad undersköterska i demensvård

Arbetsmarknaden

Idag och kommande 10-årsperiod sker stora pensionsavgångar i hela
landet, stort kunnande inom demensvård kommer att försvinna. Specialiserad
kompetens skapar förutsättningar att ge god vård och omsorg till personer med demenssjukdom
och deras anhöriga samt ger dig mycket goda förutsättningar på arbetsmarknaden..