Arbetsledare

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskolan samt
Lägst betyg E från det nya systemet i kurserna
Sv 1 eller svenska 1 som 2:a språk, Eng 5
Ma 1a eller 1b,eller 1c eller motsvarande kunskaper

YRKESERFARENHET
med examen från byggprogrammet:
minst 1 år motsvarande heltidsarbete från bygg- och anläggningsbranschen eller närliggande branscher.

Alternativt
2 år motsvarande heltidsarbete från bygg- och anläggningsbranschen eller närliggande branscher.
Yrkeserfarenhet räknas oavsett hel- eller deltidsarbete.

Reell kompetens prövas.